doodle-2 doodle-1 doodle-1

قببل از هرگونه سوال و راهنمایی از طرف طراح یا شرکت مقابل شما ببینید وضعیت وب سایت خود شرکت چگونه است این بهترین راه برای شناسای طراح وب سایت است.

در سئو هیچ تضمینی وجود ندارد ولی برای اینکه ببینید چقدر احتمال آمدن سایت شما به صفحه اول چقدر است یک ابزاری معرفی کردیم در راهنمای سفارش طراحی سایت که دقیقا میزان  آمدن به صفحه اول را به شما خواهد گفت . که بریا همین تست بیشتر طراحان هزینه هایی از کارفرماها طلب می کنند 

هزینه ها بعد از طراحی سایت تقریبا رایگان است مگر اینکه یک قابلیتی را بخواهید اضافه کنید که در بخش راهنمای طراحی سفارش طراحی سایت کاملا گفته شده است.

سوالات کلیدی شما برای سفارش طراحی سایت ؟

1. هزینه طراحی سایت بر چه مبنایی است؟

3. امکان بازگشت وجه وجود دارد؟

5.سئو با طراح است یا خیر ؟

7. چگونه میتوانم به امنیت وبسایت بعد از طراحی اعتماد کنم؟

2. رضایت مشتریان از وب سایت طراحی شده چقدر است؟

4. درآمد از وب سایت طراحی شده تضمینی است ؟

6. مالکیت این وبسایت بر عهده چه کسی است؟

8. شماره حساب و اطلاعات مالی من محرمانه می ماند؟

سوال بیشتری هست؟

تیم پشتیبانی ما در کنار شما هستند.